Fotografia reklamowa Warszawa. Makaron Robert Przepiórka Fotografia fotografia reklamowa

Fotografia reklamowa – praca dyplomowa Makaron inaczej

Fotografia reklamowa taki kierunek fotografii wybrałem jako temat pracy dyplomowej, którą zatytułowałem Makaron inaczej i obroniłem w 2005 roku w Warszawskiej Szkole Fotografii. M

oim celem było ukazanie popularnego produktu spożywczego, jakim jest makaron w sposób odmienny od standardowych rozwiązań stosowanych w fotografii reklamowej i kulinarnej.
 Read more „Fotografia reklamowa – praca dyplomowa Makaron inaczej”