Regulamin

Strona internetowa https://robertprzepiorka.pl ma charakter portfolio i służy do prezentacji fotografii.

Wszelkie prawa do fotografii i tekstów umieszczonych w treści strony internetowej są zastrzeżone.
Właścicielem autorskich praw majątkowych i osobistych do wszystkich fotografii jest Robert Przepiórka.

Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie fotografii bez pisemnej zgody właściciela fotografii.
Wszelkie przypadki komercyjnego wykorzystania materiałów tu zawartych bez uzyskania pisemnej zgody autora
będą skutkowały przekazaniem sprawy na drogę sądową i dochodzeniem należnego wynagrodzenia oraz odszkodowania
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W celu uzyskania oferty komercyjnego wykorzystania zdjęć w projektach reklamowych proszę o KONTAKT